top of page

May-04-2020 | TC phản đối Mỹ ủng hộ Đài Loan tham gia Liên Hiệp Quốc 🇺🇳 EU .

♨️ Kim Jong Un vừa xuất hiện là có đại chiến nổ súng xảy ra ngay tại biên giới với Nam Hàn. Sonia nghe nói có thể là bị lạc đạn... 🤔🤔🤔

Tin bên cánh 🐔: Các chuyên gia quan sát nghi ngờ Kim Jong Un xuất hiện hôm 01/05 là “thế thân”.
Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page