May|04|TT.Trump-“Tôi nghĩ mọi người sẽ rất rất vui khi tôi đưa ra thông báo nhất định cho năm 2024”