top of page

May|04|TT.Trump-“Tôi nghĩ mọi người sẽ rất rất vui khi tôi đưa ra thông báo nhất định cho năm 2024”Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page