top of page

May|05|Chính quyền Bẩy Đần tiếp tục đỗ thừa khủng hoảng biên giới là do chính quyền TT.Trump gây raRecent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page