top of page

May-06-2020 | Nguồn gốc vi rút Vũ Hán sắp đc TT. Trump tiết lộ | Mỹ-Anh thúc đẩy đàm phán thương mại

♨ Tình báo Trung Cộng: cần chuẩn bị cho kịch bản đụng độ vũ trang với Mỹ 🇺🇸☄️💥🔥🚀

Quân ta tiến lên!!! 🦹🏼‍♀️🦸🏻‍♂️🦹🏻🦹🏻‍♂️🦸🏼

Theo các bạn thì Hoa Kỳ có nên đập cho Trung Cộng một trận không???🤔🤔


Comments


bottom of page