top of page

May|07|Bộ quốc phòng Hoa Kỳ ko bắ.n hạ hoả tiễn TC.Chỉ mong nó sẽ rơi xuống đại dương ko trúng aiRecent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page