top of page

May|08|Thư ký báo chí Toà Bạch Ốc của Bẩy Đần tuyên bố nghỉ việc trong vòng một năm.Recent Posts

See All

♦️Zelensky Admits Fear of Trump 2024, Begs for More Patriot Missile Systems Zelensky thừa nhận sợ TT.Trump 2024, cầu xin Mỹ cung cấp thêm hệ thống hoả tiễn Patriot https://www.breitbart.com/europe/202

bottom of page