top of page

May-09-2020 | Thống Đốc Dân Chủ vu khống ngành nails/Thựơng nghị sĩ Cộng Hoà ủng hộ ngành tóc

♨ Người Việt khắp Hoa Kỳ cần phải lên tiếng đòi lại công đạo và trả lại sự thật cho ngành NAILS.‼️‼️

Lời vu khống của Thống Đốc DÂN CHỦ Gavin Newsom nói rằng “ca lây nhiễm coronavirus cúm Vũ Hán đầu tiên ở Cali đến từ một tiệm NAILS” sẽ gây ra rất nhiều thiệt hại và hậu hoạ cho ngành NAILS trong tương lai.

Xin các bạn quý anh chị em cô chú bác hãy lên tiếng bảo vệ ngành NAILS của người Việt Nam chúng ta tại Hoa Kỳ.


bottom of page