top of page

May-11-2020 | Đại dịch Vũ Hán: Trung Cộng phong tỏa thành phố giáp biên giới Triều Tiên

Trung Cộng phong tỏa Thư Lan, thành phố thuộc tỉnh Cát Lâm, giáp biên giới với Triều Tiên, sau khi ghi nhận chuỗi lây nhiễm cúm Vũ Hán bí ẩn, dấy lên nghi vấn có vùng dịch ở Triều Tiên.

...Và như thế Trung Công 🇨🇳 tiếp tục đỗ thừa do tên hàng xóm gây ra lây nhiễm chứ nước của hắn hết dịch bệnh từ lâu rồi... 🙄🙄
Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page