top of page

May|13|Thêm một lãnh đạo Hạ Viện khác của đảng Cộng Hoà có dấu hiệu phản bộiRecent Posts

See All

♦️Top FBI Official Admits She Never Read Durham Report and Doesn’t Know Anyone at FBI Who Has Read It (Video) Quan chức hàng đầu của FBI thừa nhận bà ta chưa bao giờ đọc Báo cáo của Durham và không bi

bottom of page