top of page

May-14-2020 | CIA: TC ngăn cản WHO cảnh báo thế giới để có thời gian thu gom vật tư y tế toàn cầu.1 comment

1 Comment


Bayqueo Nguyen
Bayqueo Nguyen
May 14, 2020

Rất thích xem chương rình cuả cháu... nhất là thích khi cháu nói "đó... thấy chưa...." đễ thương làm sao... Chúc cháu sức khoẻ và may mắn... đã chia xẻ video cuả cháu trên Facebook...

Like
bottom of page