top of page

May-18-2020 | Món nợ trái phiếu 💯 năm có thể sẽ là trừng phạt mới của TT.Trump dành cho Trung Cộng.Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page