top of page

May-21-2020 | Mỹ sẽ bán cho Đài Loan nhiều ngư lôi hiện đại trị giá 180 triệu USDRecent Posts

See All

♦️Zelensky Admits Fear of Trump 2024, Begs for More Patriot Missile Systems Zelensky thừa nhận sợ TT.Trump 2024, cầu xin Mỹ cung cấp thêm hệ thống hoả tiễn Patriot https://www.breitbart.com/europe/202

bottom of page