top of page

1 Comment


Hello Sonia, chắc YouTube đã suspended Sonia News trên YouTube flatform rồi, nên 3 ngày nay 23 & 24 và 25/5 lên YouTube kiếm không thấy video clips mới nào của Sonia nữa cả?! Báo cho Sonia hay.

Like
bottom of page