May-26-2020 |⚡FLASHNEWS⚡️TT.Trump cho tặng tiền lương $100,000 giúp việc phát triển vaccine.