top of page

May-27-2020 | Hơn 600 bác sĩ cùng ký tên, thuyết phục TT.Trump dỡ bỏ lệnh “phong toả quốc gia”Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page