top of page

May-27-2020 | Hơn 600 bác sĩ cùng ký tên, thuyết phục TT.Trump dỡ bỏ lệnh “phong toả quốc gia”Recent Posts

See All

♦️Trump Looks HOT at Waco Rally – 25,000 Turn Out to See American Hero TT.Trump trông HẤP DẪN tại Waco Rally – 25.000 người đã đến để xem người hùng nước Mỹ https://www.thegatewaypundit.com/2023/03/tr

bottom of page