top of page

MIKE LINDELL GỐI ÔM KIỆN CHỦ TỊCH HẠ VIỆN MCCARTHY LIÊN QUAN ĐẾN 40000 GIỜ VIDEO Ở ĐIỆN CAPITOLRecent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page