top of page

MIKE PENCE RA LÀM CHỨNG TRƯỚC ĐẠI BỒI THẨM ĐOÀN ĐẤU TỐ TT.TRUMP LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 6/1.Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page