top of page

NANCY PELOSI CHO CÔNG BỐ HỒ SƠ THUẾ CỦA TT.TRUMP ĐƯỢC BIÊN TẬP LẠI MÀ KHÔNG CÓ LÝ DO PHÁP LÝ.Recent Posts

See All

♦️Top FBI Official Admits She Never Read Durham Report and Doesn’t Know Anyone at FBI Who Has Read It (Video) Quan chức hàng đầu của FBI thừa nhận bà ta chưa bao giờ đọc Báo cáo của Durham và không bi

bottom of page