top of page

Nancy Pelosi tính chuyện giết thai nhi thay vì diệt virus lo cho dân Mỹ 🇺🇸 .

- Lý do đảng Dân Chủ chặn gói cứu trợ cúm Vũ Hán khẩn cấp để cứu dân Mỹ?

- Sàn chứng khoán Hoa Kỳ trở lại một màu xanh hy vọng.

- Nancy Pelosi tính chuyện giết thai nhi thay vì diệt virus.

- Giải quyết tình trạng khang hiếm khẩu trang tại các bệnh viện.


Recent Posts

See All

♦️Trump Looks HOT at Waco Rally – 25,000 Turn Out to See American Hero TT.Trump trông HẤP DẪN tại Waco Rally – 25.000 người đã đến để xem người hùng nước Mỹ https://www.thegatewaypundit.com/2023/03/tr

bottom of page