top of page

Nancy Pelosi tính chuyện giết thai nhi thay vì diệt virus lo cho dân Mỹ 🇺🇸 .

- Lý do đảng Dân Chủ chặn gói cứu trợ cúm Vũ Hán khẩn cấp để cứu dân Mỹ?

- Sàn chứng khoán Hoa Kỳ trở lại một màu xanh hy vọng.

- Nancy Pelosi tính chuyện giết thai nhi thay vì diệt virus.

- Giải quyết tình trạng khang hiếm khẩu trang tại các bệnh viện.


bottom of page