top of page

News Saturday CHIEU PM 30/12 Sonia Ohlala1 Comment


Hi .Nên đọc là tên của tổng thống Trump ...., không nên đọc tên tổng thống Trump nghe tục !!!

Like
bottom of page