top of page

댓글 1개


Su Tranthe
Su Tranthe
1월 04일

Hi .Nên đọc là tên của tổng thống Trump ...., không nên đọc tên tổng thống Trump nghe tục !!!

좋아요
bottom of page