top of page

NGƯỜI NHẬP CƯ HAITI “TẤN CÔNG ” LỰC LƯỢNG ICE VÀ PHI CÔNG TẠI SÂN BAY KHI BỊ TRẢ VỀ NƯỚC
bottom of page