top of page

Người Việt giúp nước Mỹ trở nên vĩ đại. Biến tiệm nails thành tiệm may khẩu trang giúp các trạm y tế

🇺🇸 Điểm tin Hoa Ky 🇺🇸

- Thống đốc Dân Chủ tiểu bang New York giải thích lý do giấu 30 ngàn máy trợ thở trong nhà kho.


- Dân Chủ : Tại sao gói trợ giúp khẩn cấp cho dân Mỹ không có phần giúp cho di dân bất hợp pháp.


- Vì sao New York trở thành ổ dịch chinese virus. - TT.Trump có thể sẽ tuyên bố đóng của các tiểu bang New York, New Jersey và Connecticut.


- Tây Ban Nha trả lại 330,000 kit xét nghiệm “dỏm” cho Trung Cộng.


- Người Việt giúp nước Mỹ trở nên vĩ đại. Biến tiệm nails thành tiệm may khẩu trang giúp các trạm y tế địa phương.


====================

Facebook : Sonia Ohlala

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCVCHFgv0rmnns5Qsd8dD7Sw ====================

Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page