Người Việt Nam vượt biên đến Anh Quốc trên tàu gặp nạn được giới chức Bỉ giải cứu và bị tạm giữ.