top of page

🟡🟡🟡 NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG CẬP NHẬT THỜI SỰ BUỔI SÁNG/AM FRIDAY 11/11

♦️President Trump “WE WON! Pelosi is gone, we take Congress. Big Victory”

TT.Trump “CHÚNG TA ĐÃ CHIẾN THĂNG! Pelosi đã biến mất, chúng ta lấy Quốc Hội. Chiến thắng lớn”♦️Washoe County, Nevada Election Livestream Goes DARK Overnight – Ballots Dropped 9 Minutes After Cameras Go Dark

Hạt Washoe, Nevada Buổi phát trực tiếp về cuộc bầu cử diễn ra tắt đèn TỐI THUI Qua đêm - Các lá phiếu được đưa vào 9 phút sau khi máy quay chuyển tối


https://www.thegatewaypundit.com/2022/11/washoe-county-nevada-election-livestream-goes-dark-overnight-back-online-morning/


♦️2022 united states senate elections results

Kết quả bầu cử 2022 Thượng viện♦️2022 united states HOUSE elections results

Kết quả bầu cử 2022 Hạ viện♦️Karine Jean-Pierre Says Democrats Will Oust More MAGA Republicans in 2024: ‘One Election Will Not Change That…There is Still Work to be Done’ (VIDEO)

Karine Jean-Pierre nói đảng Dân chủ sẽ lật đổ thêm đảng viên Cộng hòa MAGA vào năm 2024: ‘Một cuộc bầu cử sẽ không thay đổi điều đó… Vẫn còn việc phải làm’ (VIDEO)♦️Alaska Senate Race Headed to Runoff Election Between Kelly Tshibaka and Dirtbag Lisa Murkowski

Cuộc đua vào Thượng viện Alaska dẫn đến cuộc bầu cử khác giữa Kelly Tshibaka và bà xấu xí Rino Lisa Murkowski♦️BREAKING: Trump-Appointed Judge Strikes Down Joe Biden’s Student Loan Forgiveness Plan

PHÁN XÉT: Thẩm phán do TT.Trump bổ nhiệm bãi bỏ Kế hoạch Tha thứ Khoản vay Sinh viên của Joe Biden♦️Exclusive: U.S. blocks more than 1,000 solar shipments over Chinese slave labor concerns

Độc quyền: Hoa Kỳ chặn hơn 1.000 lô hàng năng lượng mặt trời vì lo ngại lao động nô lệ của Trung Cộng♦️President Joe Biden is extending a Trump-era national emergency prohibiting U.S. investments into companies linked to China's military.

Tổng thống Joe Biden đang gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia thời Trump cấm các khoản đầu tư của Hoa Kỳ vào các công ty có liên quan với quân đội Trung Cộng.♦️Kremlin says Kherson's status as 'part of Russia' unchanged despite retreat

Điện Kremlin nói tình trạng của Kherson là 'một phần của Nga' không thay đổi mặc dù rút lui♦️$400 Million in Additional Assistance for Ukraine

Mỹ Hỗ trợ bổ sung 400 triệu đô cho Ukraine♦️Kiev introduces new restrictions on the Russian language

Kiev đưa ra những hạn chế mới đối với tiếng Nga♦️Britain has frozen 18 billion pounds worth of Russian assets

Anh đã đóng băng tài sản trị giá 18 tỷ bảng Anh của Nga♦️South Korea police official found dead amid scrutiny over Halloween crush

Quan chức cảnh sát Nam Hàn được tìm thấy đã chết trong bối cảnh bị giám sát chặt chẽ trong lễ hội HalloweenChina eases its 'zero COVID' policy with shorter quarantines and less restrictions

Trung Quốc nới lỏng chính sách 'không COVID' với các đợt kiểm dịch ngắn hơn và ít hạn chế hơn


https://www.npr.org/2022/11/11/1135981149/china-eases-its-zero-covid-policy-with-shorter-quarantines-and-less-restrictions

Recent Posts

See All

🟡🟡🟡NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG TUESDAY 11/07

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page