top of page

🟡🟡🟡 NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG CẬP NHẬT THỜI SỰ BUỔI SÁNG/AM. MONDAY, OCTOBER 17

♦️Mark Zuckerberg’s “META” Is a Flop – After Billions Spent – Less than 200,000 Users on its Virtual Reality Universe

“META” của Mark Zuckerberg là một thất bại - Sau hàng tỷ đô chi tiêu - Chưa đến 200.000 người dùng trên Vũ trụ thực tế ảo

https://www.thegatewaypundit.com/2022/10/mark-zuckerbergs-meta-flop-billions-spent-less-200000-users-virtual-reality-platform/

♦️Russia to go through with Ukraine operation despite NATO’s involvement — Kremlin

Nga tiếp tục hoạt động xâm lược với Ukraine bất chấp sự tham gia của NATO - Điện Kremlin cho biết

https://tass.com/russia/1523439

♦️President Trump “Did anyone happen to notice that Truth Social is Number One? Just asking!

TT.Trump “Có ai tình cờ nhận thấy rằng Truth Social đứng Số một không? Chỉ hỏi vậy thôi!”

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/109181215134966170

♦️Joe Biden has ‘no plans’ to meet Saudi Arabia’s MBS at G20 summit

Joe Biden 'không có kế hoạch' gặp Thái tử MBS của Ả Rập Xê Út tại hội nghị thượng đỉnh G20

https://www.aljazeera.com/news/2022/10/16/biden-has-no-plans-to-meet-with-saudi-prince-at-g20-summit

♦️Heavy Fighting Around Two Donbas Towns, Says Volodymyr Zelensky

Giao tranh khốc liệt xung quanh hai thị trấn Donbas

https://www.ndtv.com/world-news/russia-ukraine-war-heavy-fighting-around-two-donbas-towns-says-volodymyr-zelensky-3437349

♦️Ukraine Places $100k Bounty on Igor Girkin, Accused of Flight MH17 Attack

Ukraine đặt tiền thưởng trị giá 100k đô cho Igor Girkin, bị cáo buộc tấn công chuyến bay MH17

https://www.newsweek.com/ukraine-igor-girkin-bounty-flight-mh17-attack-russia-latest-update-1752320

♦️Chinese nationals in Ukraine sign up for evacuation after call from FM

Công dân Trung Cộng ở Ukraine ghi danh di tản sau cuộc gọi từ FM

https://www.globaltimes.cn/page/202210/1277248.shtml

♦️Belarus says it will host just under 9,000 Russian troops

Belarus cho biết họ sẽ chỉ đón tiếp dưới 9.000 quân Nga

https://www.reuters.com/world/europe/belarus-says-host-just-under-9000-russian-troops-2022-10-16/

♦️Macron faces risk of protests spreading in wake of oil strike

Macron đối mặt với nguy cơ biểu tình lan rộng sau cuộc tấn công dầu mỏ

https://www.politico.eu/article/emmanuel-macron-france-faces-risk-of-protest-spreading-ioil-strike/

♦️Lawmakers will try to oust UK PM Truss this week, Daily Mail reports

Các nhà lập pháp sẽ cố gắng lật đổ Thủ tướng Anh Truss trong tuần này, Daily Mail đưa tin

https://www.reuters.com/world/uk/lawmakers-will-try-oust-uk-pm-truss-this-week-daily-mail-2022-10-16/

♦️S.Korea begins major Hoguk field training exercise

Nam Hàn bắt đầu cuộc diễn tập huấn luyện Hoguk thực địa lớn

https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20221017000637


Recent Posts

See All

♦️Top FBI Official Admits She Never Read Durham Report and Doesn’t Know Anyone at FBI Who Has Read It (Video) Quan chức hàng đầu của FBI thừa nhận bà ta chưa bao giờ đọc Báo cáo của Durham và không bi

bottom of page