top of page

🔵🔵🔵NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG CẬP NHẬT THỜI SỰ HOA KỲ-THẾ GIỚI FRIDAY 03/02

♦️President Donald Trump Warns of Chinese Spies Everywhere in America

TT. Trump cảnh báo gián điệp Trung Cộng ở khắp mọi nơi trên nước Mỹ♦️Second Chinese spy balloon spotted in skies over Latin America, says Pentagon

Ngũ Giác Đài cho biết khinh khí cầu gián điệp thứ hai của Trung Cộng được phát hiện trên bầu trời Châu Mỹ Latinh♦️Pentagon Spox Says China Spy Balloon Is Maneuverable; Won’t Say Where It Is Now Over US, Tells Concerned Americans They Can Go Look in the Sky

Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài cho biết khinh khí cầu gián điệp của Trung Cộng có thể điều khiển được; không nói bây giờ nó ở đâu trên Hoa Kỳ, nói với những người Mỹ quan tâm rằng họ có thể đi nhìn lên bầu trời♦️White House: Biden chose not to shoot down Chinese spy balloon, but keeping 'all options on table'

Toà Bạch Ốc : Biden chọn không bắn hạ khinh khí cầu gián điệp Trung Cộng, nhưng giữ 'mọi lựa chọn trên bàn'


https://www.foxnews.com/politics/white-house-biden-chose-not-shoot-down-chinese-spy-balloon-keeping-options-table


♦️Missouri Senator Sends Letter to Missouri Governor Requesting National Guard Bring Down Spy Balloon and Protect Missouri Residents

Thượng nghị sĩ Missouri gửi thư cho Thống đốc Missouri yêu cầu Vệ binh Quốc gia hạ khinh khí cầu gián điệp và bảo vệ cư dân Missouri♦️France and Italy will send Ukraine MAMBA missile systems, say French officials

Các quan chức Pháp cho biết Pháp và Ý sẽ gửi các hệ thống hoả tiễn MAMBA cho Ukraine♦️European leaders meet in Kyiv to discuss Ukraine's path toward joining the EU

Các nhà lãnh đạo châu Âu gặp nhau tại Kiev để thảo luận về con đường gia nhập EU của Ukraine♦️G7's new petroleum price caps to degrade Russia's war campaign -Yellen

Giới hạn giá xăng dầu mới của G7 để làm giảm chiến dịch chiến tranh của Nga -Yellen


https://www.reuters.com/business/energy/russian-revenues-be-hit-further-by-caps-its-oil-products-yellen-2023-02-03/


♦️ US, Philippines Agree to Resume Joint South China Sea Patrols

Mỹ, Philippines nhất trí nối lại tuần tra chung ở Biển Đông


Recent Posts

See All

🟡🟡🟡NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG TUESDAY 11/07

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page