top of page

🔵🔵🔵NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG CẬP NHẬT THỜI SỰ HOA KỲ-THẾ GIỚI FRIDAY 10/02 TỐI/PM

♦️UPDATE: High Altitude Object Shot Down Over Alaska on Biden’s Orders

CẬP NHẬT: Vật thể ở độ cao bị bắn hạ ở Alaska theo lệnh của Biden

https://www.thegatewaypundit.com/2023/02/breaking-high-altitude-object-shot-alaska-bidens-orders/

♦️The US says Xi didn’t know about the balloon. That raises even more questions

Mỹ nói Tập không biết gì về khinh khí cầu - Điều đó đặt ra nhiều câu hỏi hơn

https://www.cnn.com/2023/02/10/china/china-balloon-xi-jinping-unaware-intl-hnk/index.html

♦️President Trump to Testify and Provide DNA in E. Jean Carroll Case

Tổng thống Trump làm chứng và cung cấp DNA trong vụ án E. Jean Carroll

https://www.thegatewaypundit.com/2023/02/president-trump-testify-provide-dna-whackjob-e-jean-carroll-case-will-call-anderson-cooper-stand/

♦️He Just Can’t Help Himself: Biden Gets Handsy with Brazilian President Lula da Silva’s Wife (VIDEO)

Ông ta không thể tự đè nén mình: Biden kẹp tay với vợ của Tổng thống Brazil Lula da Silva (VIDEO)

https://www.thegatewaypundit.com/2023/02/just-cant-help-biden-gets-handsy-brazilian-president-lula-da-silvas-wife-video/

♦️Update: FBI Seizes Classified Documents From Mike Pence’s Home

Cập nhật: FBI thu giữ tài liệu bảo mật từ nhà của Mike Pence

https://www.thegatewaypundit.com/2023/02/update-fbi-seizes-classified-documents-mike-pences-home/

♦️Following the U.S., Australia says it will remove Chinese-made surveillance cameras

Nối gót Mỹ, Úc cho biết sẽ gỡ bỏ camera giám sát do Trung Cộng sản xuất

https://www.npr.org/2023/02/09/1155630158/following-the-u-s-australia-says-it-will-remove-chinese-made-surveillance-camera

♦️Ukraine’s Zaporizhzhia reports multiple Russian missile attacks

Zaporizhzhia của Ukraine báo cáo nhiều cuộc tấn công hoả tiễn của Nga

https://www.aljazeera.com/news/2023/2/10/ukraines-zaporizhzhia-reports-multiple-russian-missile-attacks

Recent Posts

See All

♦️Top FBI Official Admits She Never Read Durham Report and Doesn’t Know Anyone at FBI Who Has Read It (Video) Quan chức hàng đầu của FBI thừa nhận bà ta chưa bao giờ đọc Báo cáo của Durham và không bi

bottom of page