top of page

🔵🔵🔵NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG CẬP NHẬT THỜI SỰ HOA KỲ-THẾ GIỚI FRIDAY 10/02 TỐI/PM

♦️UPDATE: High Altitude Object Shot Down Over Alaska on Biden’s Orders

CẬP NHẬT: Vật thể ở độ cao bị bắn hạ ở Alaska theo lệnh của Biden

https://www.thegatewaypundit.com/2023/02/breaking-high-altitude-object-shot-alaska-bidens-orders/

♦️The US says Xi didn’t know about the balloon. That raises even more questions

Mỹ nói Tập không biết gì về khinh khí cầu - Điều đó đặt ra nhiều câu hỏi hơn

https://www.cnn.com/2023/02/10/china/china-balloon-xi-jinping-unaware-intl-hnk/index.html

♦️President Trump to Testify and Provide DNA in E. Jean Carroll Case

Tổng thống Trump làm chứng và cung cấp DNA trong vụ án E. Jean Carroll

https://www.thegatewaypundit.com/2023/02/president-trump-testify-provide-dna-whackjob-e-jean-carroll-case-will-call-anderson-cooper-stand/

♦️He Just Can’t Help Himself: Biden Gets Handsy with Brazilian President Lula da Silva’s Wife (VIDEO)

Ông ta không thể tự đè nén mình: Biden kẹp tay với vợ của Tổng thống Brazil Lula da Silva (VIDEO)

https://www.thegatewaypundit.com/2023/02/just-cant-help-biden-gets-handsy-brazilian-president-lula-da-silvas-wife-video/

♦️Update: FBI Seizes Classified Documents From Mike Pence’s Home

Cập nhật: FBI thu giữ tài liệu bảo mật từ nhà của Mike Pence

https://www.thegatewaypundit.com/2023/02/update-fbi-seizes-classified-documents-mike-pences-home/

♦️Following the U.S., Australia says it will remove Chinese-made surveillance cameras

Nối gót Mỹ, Úc cho biết sẽ gỡ bỏ camera giám sát do Trung Cộng sản xuất

https://www.npr.org/2023/02/09/1155630158/following-the-u-s-australia-says-it-will-remove-chinese-made-surveillance-camera

♦️Ukraine’s Zaporizhzhia reports multiple Russian missile attacks

Zaporizhzhia của Ukraine báo cáo nhiều cuộc tấn công hoả tiễn của Nga

https://www.aljazeera.com/news/2023/2/10/ukraines-zaporizhzhia-reports-multiple-russian-missile-attacks

Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page