top of page

🟡🟡🟡 NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG CẬP NHẬT THỜI SỰ HOA KỲ-THẾ GIỚI FRIDAY 27/01

♦️BREAKING: Police Body Cam Video Released of Paul Pelosi Attack – PELOSI WAS IN HIS UNDERWEAR, HOLDING A DRINK – GRAPHIC VIDEO

Video của Cơ quan Cảnh sát về Cuộc tấn công của Paul Pelosi được phát hành – PAUL PELOSI ĐANG MẶC QUẦN LÓT TAY CẦM LY NƯỚC – VIDEO HÌNH ẢNH♦️Report: George Soros Funds Global ‘Fact Checking’ Empire

Báo cáo: George Soros tài trợ cho đế chế 'Kiểm tra thực tế' Fack Checkers toàn cầu


https://www.breitbart.com/tech/2023/01/26/report-george-soros-funds-global-fact-checking-empire/


♦️President Trump “IF I WERE PRESIDENT, THE RUSSIA/UKRAINE WAR WOULD NEVER HAVE HAPPENED”

TT.Trump “NẾU TÔI LÀ TỔNG THỐNG, CHIẾN TRANH NGA/UKRAINE SẼ KHÔNG BAO GIỜ XẢY RA”♦️President Donald Trump Unveils Plans to ‘Save American Education’ from ‘Radical-Left Maniacs’

TT.Donald Trump tiết lộ kế hoạch 'Cứu lấy nền giáo dục Mỹ' khỏi 'Những kẻ điên cuồng cánh tả'


https://www.breitbart.com/politics/2023/01/27/donald-trump-unveils-plan-to-save-american-education-from-radical-left-maniacs/


♦️NY Times Editorial Board Member Thinks President Trump Returning To Facebook Would ‘Take Down The Country’ (VIDEO)

Thành viên Ban biên tập NY Times cho rằng TT.Trump trở lại Facebook sẽ 'Đánh sập đất nước' (VIDEO)♦️Poland to send 60 modernised tanks to Ukraine in addition to Leopards

Ba Lan gửi 60 xe tăng hiện đại hóa tới Ukraine ngoài Leopards♦️9 North Korean workers in Russia defected to South Korea

9 công nhân Bắc Hàn ở Nga đào tẩu sang Nam Hàn


https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2023/01/103_344164.html

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page