top of page

🟡🟡🟡 NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG CẬP NHẬT THỜI SỰ HOA KỲ-THẾ GIỚI MONDAY 05/12

♦️White House condemns Trump’s call for ‘termination’ of U.S. Constitution

TOÀ BẠCH ỐC lên án (vu khống) lời kêu gọi 'chấm dứt' Hiến pháp Mỹ của Trump

https://www.breitbart.com/news/trump-calls-for-termination-of-the-u-s-constitution-in-truth-social-post/

♦️Elon Musk says he faces 'quite significant' risk of being assassinated

Elon Musk nói rằng ông phải đối mặt với nguy cơ bị ám sát 'khá lớn'

https://www.foxbusiness.com/politics/elon-musk-says-he-faces-quite-significant-risk-being-assassinated

♦️Secretary of State Katie Hobbs Had Twitter Silence Her Critics in Arizona – Prior to Gubernatorial Run

Ngoại trưởng Katie Hobbs đã ra lệnh Twitter im lặng những người chỉ trích bà ta ở Arizona - Trước cuộc tranh cử thống đốc

https://www.thegatewaypundit.com/2022/12/proof-crooked-secretary-state-katie-hobbs-twitter-silence-critics-runup-fraudulent-election-ran-arizona/

♦️Nigerian Leader Issues Warning: Weapons Sent to Ukraine Are Ending Up in Hands of Terrorist Groups in North Africa

Nhà lãnh đạo Nigeria đưa ra cảnh báo: Vũ khí được gửi đến Ukraine đang kết thúc trong tay các nhóm khủng bố ở Bắc Phi

https://www.thegatewaypundit.com/2022/12/nigerian-leader-issues-warning-weapons-sent-ukraine-ending-hands-terrorist-groups-north-africa/

♦️Kherson officials ease river crossings from Russian-held territory

Các quan chức Kherson dỡ bỏ lệnh cấm vượt sông từ lãnh thổ do Nga nắm giữ

https://www.reuters.com/world/europe/kherson-officials-ease-river-crossings-russian-held-territory-2022-12-03/

♦️Exclusive: China may announce 10 new COVID easing steps on Wednesday

Độc quyền: Trung Cộng có thể công bố 10 bước nới lỏng cúm Vũ Hán mới vào thứ Tư

https://www.reuters.com/world/china/china-may-announce-10-new-covid-measures-wednesday-sources-2022-12-05/

♦️UK government could mitigate strike action with military to help keep public services running

Chính phủ Vương quốc Anh có thể giảm thiểu hành động đình công với quân đội để giúp duy trì hoạt động của các dịch vụ công cộng

https://www.cnn.com/2022/12/04/business/uk-government-strike-action-military-intl/index.html

♦️North Korea fires over 130 artillery rounds as warning after South Korea-U.S. drills

Bắc Hàn bắn hơn 130 trái đạn pháo để cảnh cáo sau cuộc tập trận Nam Hàn -Mỹ

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/north-korea-fires-over-100-artillery-rounds-military-drill-south-korea-2022-12-05/


Recent Posts

See All

♦️Top FBI Official Admits She Never Read Durham Report and Doesn’t Know Anyone at FBI Who Has Read It (Video) Quan chức hàng đầu của FBI thừa nhận bà ta chưa bao giờ đọc Báo cáo của Durham và không bi

bottom of page