top of page

🟡🟡🟡 NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG CẬP NHẬT THỜI SỰ HOA KỲ-THẾ GIỚI MONDAY 06/01

♦️Breaking Exclusive: President Trump Tells Gen. Flynn He Would Serve as House Speaker

Breaking Exclusive: Tổng thống Trump nói với tướng Flynn rằng ngài sẽ phục vụ với tư cách là Chủ tịch Hạ viện♦️BREAKING: McCarthy Loses 13th Vote For US House Speaker – More GOP Holdout Flips Vote to McCarthy

McCarthy thua cuộc bỏ phiếu lần thứ 13 cho vị trí Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ – Thêm người ủng hộ Đảng Cộng hòa bỏ phiếu cho McCarthy♦️John Bolton confirms 2024 run against ex-boss President Trump

John Bolton xác nhận tranh cử năm 2024 đối đầu với ông chủ cũ TT.Trump


https://nypost.com/2023/01/06/john-bolton-confirms-2024-run-against-ex-boss-trump/


♦️BREAKING: 12th Vote for Speaker – McCarthy Picks Up 14 Reps BUT LOSES VOTE — Brecheen, Clyde, Bishop, Donalds, Cloud, Luna, Miller, Norman, Perry, Roy, Self, Spartz, Gosar, Ogles — VOTE FOR McCarthy — VIDEOS

Bầu chọn lần thứ 12 cho Chức chủ tịch hạ viện – McCarthy được 14 dân biểu bảo thủ ủng hộ NHƯNG VẪN THUA PHIẾU BẦU – Brecheen, Clyde, Bishop, Donalds, Cloud, Luna, Miller, Norman, Perry, Roy, Self, Spartz, Gosar, Ogles – BỎ PHIẾU CHO McCarthy – VIDEO♦️Movement Launched to Demand President Trump Be Considered for Speaker of the House

Phát động phong trào yêu cầu Tổng thống Trump cân nhắc làm Chủ tịch Hạ viện♦️President Trump “Good things will be soon happening for the Republican Party, and 2024 will be a “Monster” (in a good way, of course!).”

TT.Trump “Những điều tốt đẹp sẽ sớm xảy ra với Đảng Cộng hòa và năm 2024 sẽ là một năm “Quái vật” (tất nhiên là theo hướng tốt!).”


https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/109639446945269593


♦️Starved And Drugged Then Punished For Begging For Help: Wife Of J6 Political Prisoner Dominic Pezolla Sounds Alarm On Tainted Proud Boys Trial Jury Pool And Explains Exactly How Her Husband Is Being Starved To Death

Bỏ đói và đánh thuốc phiện sau đó bị trừng phạt vì cầu xin sự giúp đỡ: Vợ của tù nhân chính trị J6 Dominic Pezolla lên tiếng cảnh báo về nhóm bồi thẩm đoàn xét xử những chàng trai Proud Boys bị vấy bẩn và giải thích chính xác chồng cô ấy bị bỏ đói đến chết như thế nào


https://www.thegatewaypundit.com/2023/01/starved-drugged-punished-begging-help-wife-j6-political-prisoner-dominic-pezolla-sounds-alarm-tainted-proud-boys-trial-jury-pool-explains-exactly-husband-s/

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page