top of page

🔵🔵🔵 NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG CẬP NHẬT THỜI SỰ HOA KỲ-THẾ GIỚI MONDAY 16/01 CHIỀU/PM

♦️President Trump “The FBI (Fake Bureau of Investigation) & the Department of Injustice, together with the Trump Hating Thug, Jack Smith, are interviewing, harassing, and subpoenaing people that work for me. Are they doing this to the Biden people? I don’t think so!”

TT.Trump “FBI (Cục Điều tra Giả mạo) & Bộ Tư pháp, cùng với Tên côn đồ căm ghét Trump, Jack Smith, đang phỏng vấn, quấy rối và trát đòi hầu tòa những người làm việc cho tôi. Họ có đang làm điều này với người của Biden? Tôi không nghĩ là như vậy!”♦️Oversight Committee Asks Why Biden’s Attorneys Searched Home After Special Counsel Was Appointed

Ủy ban Giám sát hỏi tại sao luật sư của Biden (tiếp tục) lục soát nhà Biden sau khi luật sư đặc biệt được bổ nhiệm điều tra


https://www.breitbart.com/politics/2023/01/16/oversight-committee-asks-why-bidens-attorneys-searched-home-after-special-counsel-was-appointed/


♦️Document: Hunter Listed $49,910 Monthly Rent Payments While Living at Joe Biden’s Residence

Tài liệu: Hunter được liệt kê $49,910 Khoản thanh toán tiền thuê nhà hàng tháng khi sống tại nơi cư trú của Joe Biden♦️San Francisco Reparations Committee Mulls Paying $5 Million to Each Black Resident and Granting Total Debt Forgiveness

Ủy ban Bồi thường San Francisco cân nhắc trả 5 triệu đô cho mỗi cư dân da đen và cho phép xóa nợ hoàn toàn♦️Death toll from strike on Ukraine apartment block rises to 40

Số người chết trong vụ tấn công ở khu chung cư Ukraine tăng lên 40♦️UK defence minister sets out further military aid package to Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Anh đưa ra gói viện trợ quân sự tiếp theo cho Ukraine


https://www.reuters.com/world/europe/uk-defence-minister-sets-out-further-military-aid-package-ukraine-2023-01-16/

Recent Posts

See All

🟡🟡🟡NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG TUESDAY 11/07

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

Comments


bottom of page