top of page

🔵🔵🔵 NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG CẬP NHẬT THỜI SỰ HOA KỲ-THẾ GIỚI MONDAY CHIỀU/PM 09/01

♦️“Weaponization of government” committee will chiefly focus on INVESTIGATING the collusion between the Biden Regime and Big Tech, the politicization of the FBI, the Department of Injustice and Anthony Fauci.

Ủy ban “vũ khí hóa chính phủ” sẽ chủ yếu tập trung vào ĐIỀU TRA sự thông đồng giữa Chế độ Biden và Công nghệ lớn, việc chính trị hóa FBI, Bộ Tư pháp và Anthony Fauci.

https://www.thegatewaypundit.com/2023/01/huge-conservative-hero-jim-jordan-will-chair-weaponization-government-select-committee/

♦️UPDATE: GOP-Controlled House Passes New Rules Package in First Major Test for Speaker McCarthy

CẬP NHẬT: Hạ Viện do đảng Cộng Hoà kiểm soát thông qua Gói quy tắc mới trong Thử nghiệm quan trọng đầu tiên dành cho Chủ tịch hạ viện McCarthy

https://www.thegatewaypundit.com/2023/01/live-stream-video-gop-controlled-house-vote-new-rules-package/

♦️Chinese planes enter Taiwanese air space for third time in a week

Máy bay Trung Cộng vào không phận Đài Loan lần thứ ba trong một tuần

https://www.foxnews.com/world/chinese-planes-enter-taiwanese-air-space-third-time-week

♦️Korea's Science Ministry warns of falling satellite debris on peninsula

Bộ Khoa học Nam Hàn cảnh báo mảnh vỡ vệ tinh rơi xuống bán đảo

https://koreajoongangdaily.joins.com/2023/01/09/business/industry/korea-satellite-ERBS/20230109110856000.html

♦️Zelenskyy convenes Staff meeting to discuss short-term outlook for Bakhmut, Soledar, Kreminna and Svatove

Zelenskyy triệu tập cuộc họp nhân viên để thảo luận về triển vọng ngắn hạn cho Bakhmut, Soledar, Kreminna và Svatove

https://www.pravda.com.ua/eng/news/2023/01/9/7384165/

♦️Dmytro Kuleba on Twitter: Ukraine is grateful to partners for their military aid, but we should remain honest with one another: no one has done enough

Ngoại trưởng Ukraine, Dmytro Kuleba trên Twitter: Ukraine biết ơn các đối tác vì viện trợ quân sự của họ, nhưng chúng ta nên thành thật với nhau: không ai làm đủ

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1612421202353479681?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet

♦️Kishida kicks off G-7 tour in France, preparing for May summit

Kishida khởi động chuyến công du G-7 tại Pháp, chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh tháng 5

https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Kishida-kicks-off-G-7-tour-in-France-preparing-for-May-summit

Recent Posts

See All

♦️Top FBI Official Admits She Never Read Durham Report and Doesn’t Know Anyone at FBI Who Has Read It (Video) Quan chức hàng đầu của FBI thừa nhận bà ta chưa bao giờ đọc Báo cáo của Durham và không bi

bottom of page