top of page

🟡🟡🟡 NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG CẬP NHẬT THỜI SỰ HOA KỲ-THẾ GIỚI SATURDAY 14/01

♦️BREAKING: COVER UP: Lawyers Found More Classified Documents in Biden’s Private Library Than Previously Known

BREAKING: VỤ CHE ĐẬY : Các luật sư đã tìm thấy thêm nhiều tài liệu bảo mật hơn trong thư viện riêng của Biden so với trước đây


https://www.thegatewaypundit.com/2023/01/breaking-cover-lawyers-found-classified-documents-bidens-private-library-previously-known/


♦️President Trump “As President, I have the right to declassify documents, Biden did not”

TT.Trump “Là Tổng thống, tôi có quyền giải mật tài liệu, Biden thì không”


https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/109687047525656470


♦️Biden Lawyer Releases Timeline of Stolen Classified Documents Discoveries–And It Doesn’t Look Good

Luật sư Biden công bố Dòng thời gian về các khám phá tài liệu bảo mật bị đánh cắp–Và nhìn vào có vẻ không tốt lắm


https://www.thegatewaypundit.com/2023/01/biden-lawyer-releases-timeline-stolen-classified-documents-discoveries-doesnt-look-good/


♦️GOP officially launches probe into chaotic Afghanistan withdrawal

Đảng cộng hoà chính thức bắt đầu cuộc điều tra về cuộc rút quân hỗn loạn ở Afghanistan♦️Ukraine says apartment block in Dnipro badly damaged in Russian missile attack

Ukraine cho biết khu chung cư ở Dnipro bị hư hại nặng trong cuộc tấn công bằng hoả tiễn của Nga♦️UK to send Challenger 2 tanks to Ukraine, Rishi Sunak confirms

Anh gửi xe tăng Challenger 2 tới Ukraine, Rishi Sunak xác nhận


https://www.bbc.com/news/uk-64274755

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page