top of page

🟣🟣🟣NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG CẬP NHẬT THỜI SỰ HOA KỲ-THẾ GIỚI SATURDAY 18/02

♦️Biden Administration Spent over $1.6M Shooting Down What May Be $12 Hobby Balloons

Chính quyền Biden đã chi hơn 1,6 triệu đô để bắn hạ thứ có thể là bong bóng bay sở thích trị giá 12 đô♦️Breaking: President Trump to Tour the Damage of Norfolk Southern Derailment in Ohio and Toxic Chemical Explosion Next Wednesday

Tin nóng hổi: Tổng thống Trump đi thị sát thiệt hại do vụ trật bánh Norfolk Southern ở Ohio và vụ nổ hóa chất độc hại vào thứ Tư tới♦️FEMA sending federal resources to East Palestine

Cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang FEMA gửi các nguồn lực liên bang đến East Palestine


https://www.wkbn.com/news/local-news/east-palestine-train-derailment/fema-sending-federal-resources-to-east-palestine/


♦️President Trump “But now China is really going at the good ol’ USA. We better WIN in 2024!”

TT.Trump “Nhưng bây giờ Trung Cộng đang thực sự tấn công Mỹ. Tốt hơn hết chúng ta nên CHIẾN THẮNG vào năm 2024!”♦️U.S. and China diplomats communicating - but not militaries, White House says

Các nhà ngoại giao Hoa Kỳ và Trung Cộng vẫn giao tiếp - nhưng không phải là mặt quân sự, Toà bạch ốc nói♦️U.S. completes recovery of Chinese balloon but other "object" searches called off

Hoa Kỳ hoàn thành việc thu hồi khinh khí cầu Trung Cộng nhưng các cuộc tìm kiếm "vật thể" khác bị đình chỉ♦️Turkey-Syria updates: Death toll from earthquakes passes 45,000

Cập nhật Thổ Nhĩ Kỳ-Syria: Số người chết vì động đất vượt 45.000♦️First Group Of Ukrainians Finishes Advanced U.S. Military Training In Germany

Nhóm người Ukraine đầu tiên kết thúc khóa huấn luyện quân sự nâng cao của Hoa Kỳ tại Đức♦️Six thousand civilians still remain in Bakhmut

Sáu ngàn dân thường vẫn còn ở Bakhmut♦️Pentagon's top China official travels to Taiwan, sources say

Các quan chức hàng đầu của Ngũ Giác Đài đến Đài Loan, các nguồn tin cho biết


https://www.reuters.com/world/asia-pacific/taiwan-defence-minister-says-he-is-unsure-about-reported-visit-us-official-2023-02-17/

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page