top of page

🟡🟡🟡 NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG CẬP NHẬT THỜI SỰ HOA KỲ-THẾ GIỚI | SATURDAY 26/11

♦️President Trump Confirms Mar-a-Lago Dinner with Kanye West and Nick Fuentes; Accuses West of Bringing Uninvited Guest “I Had Never Met and Knew Nothing About”

TT.Trump xác nhận bữa tối ở Mar-a-Lago với Kanye West và Nick Fuentes; Cáo buộc ông West đưa vị khách không mời đến “Tôi chưa từng gặp và không biết gì cả”♦️President Trump “Joe Biden said he is running for President, so why isn’t he appointing a Special Counsel to look into the criminal actions of him and his son, Hunter?”

TT.Trump “Joe Biden cho biết ông ấy đang tranh cử Tổng thống, vậy tại sao ông ấy không chỉ định một công tố viên Đặc biệt để xem xét các hành động phạm tội của ông ta và con trai ông ta, Hunter?”♦️Georgia Supreme Court Sides with Democrats and Allows Early Voting on Saturday in Senate Runoff Election

Tòa án tối cao Georgia đứng về phía đảng Dân chủ và cho phép bỏ phiếu sớm vào thứ Bảy trong cuộc bầu cử vòng hai Thượng viện


https://www.breitbart.com/politics/2022/11/25/georgia-supreme-court-sides-democrats-allows-early-voting-saturday-senate-runoff-election/


♦️U.S. bans Huawei, ZTE equipment sales, citing national security risk

Mỹ cấm bán thiết bị Huawei, ZTE vì rủi ro an ninh quốc gia♦️Taiwan president quits as party head after China threat bet fails to win votes

Tổng thống Đài Loan từ chức người đứng đầu đảng sau khi đặt cược đe dọa Trung Cộng, đã không giành được phiếu bầu♦️Six Million Ukrainians Still Without Electricity; Army Says Battles Raging In East And Southeast

Sáu Triệu Người Ukraine Vẫn Không Có Điện; Quân đội cho biết các trận chiến đang hoành hành ở Đông và Đông Nam♦️NATO vows to aid Ukraine ‘for as long as it takes’

NATO cam kết hỗ trợ Ukraine 'cho đến chừng nào còn cần thiết'♦️Xi tells Kim China wants to work with North Korea for peace: KCNA

Tập nói với Kim rằng Trung Cộng muốn hợp tác với Bắc Hàn vì hòa bình: KCNA


https://www.aljazeera.com/news/2022/11/26/xi-tells-kim-china-wants-to-work-with-n-korea-for-peace-kcna

Recent Posts

See All

🟡🟡🟡NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG TUESDAY 11/07

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page