top of page

🟡🟡🟡 NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG CẬP NHẬT THỜI SỰ HOA KỲ-THẾ GIỚI THURSDAY 02/02

♦️President Trump shares old video of Nikki Haley, who is running against him, promising not to run against him

TT.Trump chia sẻ video cũ của Nikki Haley, người đang chạy đua chống lại ngài, từng hứa sẽ không chạy đua chống lại TT.Trump♦️President Trump “FoxNews always is able to find an outlier, usually old and non-credible, that makes me look as bad as possible”

TT.Trump “FoxNews luôn có thể tìm thấy một ngoại lệ, thường là cũ kỹ và không đáng tin cậy, để khiến tôi trông tồi tệ nhất có thể”♦️BREAKING: FBI to Search Mike Pence’s Indiana Home For Classified Documents

FBI lục soát nhà của Mike Pence ở Indiana để tìm tài liệu mật


https://www.dailymail.co.uk/news/article-11706785/FBI-search-Mike-Pences-Indiana-home-classified-documents.html


♦️China’s Police Station in Manhattan Has Closed Its Doors, State Department Says

Sở cảnh sát Trung Cộng ở Manhattan đã đóng cửa, Bộ Ngoại giao cho biết♦️EU officials pledge solidarity with Kyiv, Zelenskiy says speed up sanctions

Các quan chức EU cam kết đoàn kết với Kiev, Zelenskiy nói tăng tốc các biện pháp trừng phạt♦️Putin evokes Stalingrad battle as he vows victory in Ukraine war

Putin gợi lại trận chiến Stalingrad khi thề chiến thắng trong cuộc chiến Ukraine


https://www.aljazeera.com/news/2023/2/2/putin-invokes-stalingrad-battle-as-justifying-ukraine-fight

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page