top of page

🟡🟡🟡 NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG CẬP NHẬT THỜI SỰ HOA KỲ-THẾ GIỚI THURSDAY 11/01 SÁNG/AM

♦️White House: Classified Documents Found in Biden's Garage

Toà bạch ốc : Tài liệu mật được tìm thấy trong nhà để xe của Biden

https://www.newsmax.com/politics/joe-biden-classified-documents-garage/2023/01/12/id/1104120/

♦️Biden spars over classified documents in garage with Fox News' Peter Doocy

Biden tranh cãi với Peter Doocy của Fox News liên quan đến các tài liệu bảo mật trong nhà để xe của ông ta

https://www.foxnews.com/politics/biden-spars-classified-documents-garage-fox-news-peter-doocy

♦️President Donald J. Trump Calls for Probe into Intelligence Community’s Role in Online Censorship

Tổng thống Donald J. Trump kêu gọi điều tra vai trò của cộng đồng tình báo trong việc kiểm duyệt trực tuyến

https://www.donaldjtrump.com/news/6aef7a8f-8290-42e0-b68c-161d5995b35f

♦️President Donald Trump: China ‘Probably Had Easy Access’ to Biden’s Classified Docs

TT.Donald Trump: Trung Cộng 'Có lẽ đã dễ dàng truy cập' vào Tài liệu bảo mật của Biden

https://www.breitbart.com/politics/2023/01/11/donald-trump-china-probably-had-easy-access-to-bidens-classified-docs/

♦️NEW REPUBLICAN HOUSE SELECT COMMITTEE POISED TO INVESTIGATE BIDEN CLASSIFIED DOCUMENT SCANDAL

ỦY BAN LỰA CHỌN TẠI HẠ VIỆN ĐẢNG CỘNG HÒA MỚI SẴN SÀNG ĐIỀU TRA SCANDAL TÀI LIỆU BẢO MẬT CỦA BIDEN

https://www.rsbnetwork.com/news/new-republican-house-select-committee-poised-to-investigate-biden-classified-document-scandal/

Recent Posts

See All

♦️Top FBI Official Admits She Never Read Durham Report and Doesn’t Know Anyone at FBI Who Has Read It (Video) Quan chức hàng đầu của FBI thừa nhận bà ta chưa bao giờ đọc Báo cáo của Durham và không bi

bottom of page