top of page

🔵🔵🔵 NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG CẬP NHẬT THỜI SỰ HOA KỲ-THẾ GIỚI THURSDAY 12/01 CHIỀU/PM

♦️BREAKING: Merrick Garland Appoints Robert Hur as Special Counsel to Investigate Joe Biden’s Handling of Classified Documents

Merrick Garland bổ nhiệm Robert Hur làm Cố vấn đặc biệt để điều tra việc xử lý các tài liệu bảo mật của Joe Biden♦️Who Is Merrick Garland’s Special Counsel Robert Hur? …He Partnered with Chris Wray at DC Law Firm and Later Was Rod Rosenstein’s Top Lieutenant

Cố vấn đặc biệt Robert Hur của Merrick Garland là ai? …ông ấy đã hợp tác với Chris Wray tại Công ty luật ở Washington DC và sau đó là trung úy hàng đầu của Rod Rosenstein (của CSDC)♦️President Trump and Edward Snowden Raise Interesting Question Regarding Timing of the Biden Classified Documents Scandal

TT.Trump và Edward Snowden đưa ra câu hỏi thú vị về thời điểm xảy ra vụ bê bối tài liệu bảo mật của Biden♦️Emails suggest Hunter Biden had access to garage where president kept classified docs, Corvette

Các email cho thấy Hunter Biden có quyền truy cập vào nhà để xe garage nơi tổng thống gian lận Biden lưu giữ các tài liệu bảo vệ , Corvette


https://www.foxnews.com/politics/emails-suggest-hunter-biden-had-access-garage-where-joe-kept-classified-docs-corvette


♦️Kash Patel: I Think They’re Going to Find Out Joe Biden Had “Many More Places Where Documents were Improperly Stored” (VIDEO)

Kash Patel: Tôi nghĩ họ sẽ tìm ra Joe Biden đã có “Nhiều nơi khác lưu trữ tài liệu không đúng cách” (VIDEO)♦️Reporters Repeatedly Grill Karine Jean-Pierre on ‘GarageGate,’ Biden Document Cover Up, Lack of Transparency and More! (VIDEO)

Các phóng viên liên tục chỉ trích Karine Jean-Pierre trên ‘GarageGate’, Che đậy tài liệu Biden, Thiếu minh bạch và hơn thế nữa!♦️BOOM! Speaker Kevin McCarthy Vows to Release ALL J6 Footage (VIDEO)

BÙM! Chủ tịch hạ viện Kevin McCarthy thề sẽ phát hành TẤT CẢ Đoạn phim video về ngày 6 tháng1 (VIDEO)
Recent Posts

See All

Comments


bottom of page