top of page

🔵🔵🔵 NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG CẬP NHẬT THỜI SỰ HOA KỲ-THẾ GIỚI THURSDAY 19/01 CHIỀU/PM

♦️Antony Blinken Says He Doesn’t Know Why Government Records Were Taken to Penn Biden Center

Antony Blinken nói rằng ông ấy không biết tại sao hồ sơ của chính phủ lại được đưa đến Trung tâm Penn Biden

https://www.breitbart.com/politics/2023/01/19/antony-blinken-says-he-doesnt-know-why-government-records-were-taken-to-penn-biden-center/

♦️Supreme Court can’t identify abortion-opinion leaker

Tòa án tối cao không thể xác định người tiết lộ bản dự thảo phá thai

https://www.washingtontimes.com/news/2023/jan/19/supreme-court-cant-identify-abortion-opinion-leake/

♦️President Trump “Go to the reporter & ask him/her who it was. If not given the answer, put whoever in jail until the answer is given.”

TT.Trump “Đến gặp phóng viên và hỏi ông ấy/cô ấy người tiết lộ đó là ai. Nếu không đưa ra câu trả lời, hãy bỏ tù cho đến khi câu trả lời được đưa ra.”

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/109717829216897657

“I Have No Regrets” – Joe Biden on Hiding Stolen Classified Documents in His Garage (VIDEO)

“Tôi không có hối hận” – Joe Biden về việc giấu các tài liệu bảo mật bị đánh cắp trong nhà để xe của mình (VIDEO)

https://www.thegatewaypundit.com/2023/01/no-regrets-joe-biden-hiding-stolen-classified-documents-garage-video/

♦️Report: White House, DOJ Agreed to Hide Classified Document Scandal

Báo cáo: Toà Bạch Ốc , Bộ Tư Pháp đồng ý che giấu vụ bê bối tài liệu mật của Biden

https://www.breitbart.com/politics/2023/01/19/report-white-house-doj-agreed-hide-classified-document-scandal/

Recent Posts

See All

♦️Top FBI Official Admits She Never Read Durham Report and Doesn’t Know Anyone at FBI Who Has Read It (Video) Quan chức hàng đầu của FBI thừa nhận bà ta chưa bao giờ đọc Báo cáo của Durham và không bi

bottom of page