top of page

🔵🔵🔵 NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG CẬP NHẬT THỜI SỰ HOA KỲ-THẾ GIỚI THURSDAY CHIỀU/PM 05/01/2023

♦️HISTORIC: Matt Gaetz ‘Nominates’ President Trump in the 11th Vote for House Speaker

LÀM NÊN LỊCH SỬ: Matt Gaetz 'Đề cử' Tổng thống Trump trong Cuộc bỏ phiếu lần thứ 11 cho chức vụ Chủ tịch Hạ viện

https://www.thegatewaypundit.com/2023/01/matt-gaetz-nominates-president-trump-11th-vote-house-speaker/

♦️House Members Vote for 11th Time for Speaker – McCARTHY FAILS ON 11TH VOTE! – LIVE VIDEO

Các thành viên Hạ viện bỏ phiếu cho Chủ tịch hạ viện lần thứ 11 – McCARTHY THẤT BẠI TRONG LẦN BẦU CỬ THỨ 11! - VIDEO TRỰC TIẾP

https://www.thegatewaypundit.com/2023/01/rinse-repeat-house-members-vote-11th-time-speaker/

♦️BREAKING: Kevin McCarthy FAILS 10th Vote for Speaker — FIRST TIME SINCE 1859 – Prior to Civil War!

Kevin McCarthy THẤT BẠI trong lần bỏ phiếu thứ 10 cho Diễn giả - LẦN ĐẦU TIÊN KỂ TỪ NĂM 1859 - Trước Nội chiến!

https://www.thegatewaypundit.com/2023/01/breaking-kevin-mccarthy-fails-10th-vote-speaker-first-time-since-1859-prior-civil-war/

♦️Biden Announces New Plan to Stop Surge of Illegal Border Crossings: An “App” That Illegals Can Use to Seek Asylum (VIDEO)

Biden công bố kế hoạch mới để ngăn chặn sự gia tăng của những người vượt biên trái phép: Một “ứng dụng” mà những người bất hợp pháp có thể sử dụng để xin tị nạn (VIDEO)

https://www.thegatewaypundit.com/2023/01/biden-announces-new-plan-stop-surge-illegal-border-crossings-app-illegals-can-use-seek-asylum-video/

♦️China defends COVID-19 response after World Health Organization and Joe Biden voice concerns

Trung Cộng bảo vệ phản ứng cúm Vũ Hán sau khi Tổ chức Y tế Thế giới và Joe Biden lên tiếng lo ngại

https://www.abc.net.au/news/2023-01-06/china-defends-covid-response-who-biden-criticism/101832252

♦️COVID-19: 11 Omicron sub-variants found in India.

Cúm Vũ Hán : 11 biến chủng phụ Omicron được tìm thấy ở Ấn Độ.

https://www.indiaherald.com/Breaking/Read/994564532/COVID-Omicron-subvariants-found-in-India

♦️Putin orders weekend truce in Ukraine; Kyiv won’t take part

Putin ra lệnh đình chiến cuối tuần ở Ukraine; Kiev sẽ không tham gia

https://apnews.com/article/kyiv-russia-ukraine-war-government-7a4df498707bb047d2a322005c861fd0

♦️Germany and U.S. agree to send combat vehicles to Ukraine

Đức, Mỹ nhất trí gửi phương tiện chiến đấu tới Ukraine

https://www.reuters.com/world/europe/german-government-faces-new-calls-send-modern-tanks-ukraine-2023-01-05/

Recent Posts

See All

♦️Top FBI Official Admits She Never Read Durham Report and Doesn’t Know Anyone at FBI Who Has Read It (Video) Quan chức hàng đầu của FBI thừa nhận bà ta chưa bao giờ đọc Báo cáo của Durham và không bi

bottom of page