top of page

🔵🔵🔵 NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG CẬP NHẬT THỜI SỰ HOA KỲ-THẾ GIỚI THURSDAY CHIỀU/PM 05/01/2023

♦️HISTORIC: Matt Gaetz ‘Nominates’ President Trump in the 11th Vote for House Speaker

LÀM NÊN LỊCH SỬ: Matt Gaetz 'Đề cử' Tổng thống Trump trong Cuộc bỏ phiếu lần thứ 11 cho chức vụ Chủ tịch Hạ viện


https://www.thegatewaypundit.com/2023/01/matt-gaetz-nominates-president-trump-11th-vote-house-speaker/


♦️House Members Vote for 11th Time for Speaker – McCARTHY FAILS ON 11TH VOTE! – LIVE VIDEO

Các thành viên Hạ viện bỏ phiếu cho Chủ tịch hạ viện lần thứ 11 – McCARTHY THẤT BẠI TRONG LẦN BẦU CỬ THỨ 11! - VIDEO TRỰC TIẾP


https://www.thegatewaypundit.com/2023/01/rinse-repeat-house-members-vote-11th-time-speaker/


♦️BREAKING: Kevin McCarthy FAILS 10th Vote for Speaker — FIRST TIME SINCE 1859 – Prior to Civil War!

Kevin McCarthy THẤT BẠI trong lần bỏ phiếu thứ 10 cho Diễn giả - LẦN ĐẦU TIÊN KỂ TỪ NĂM 1859 - Trước Nội chiến!


https://www.thegatewaypundit.com/2023/01/breaking-kevin-mccarthy-fails-10th-vote-speaker-first-time-since-1859-prior-civil-war/


♦️Biden Announces New Plan to Stop Surge of Illegal Border Crossings: An “App” That Illegals Can Use to Seek Asylum (VIDEO)

Biden công bố kế hoạch mới để ngăn chặn sự gia tăng của những người vượt biên trái phép: Một “ứng dụng” mà những người bất hợp pháp có thể sử dụng để xin tị nạn (VIDEO)♦️China defends COVID-19 response after World Health Organization and Joe Biden voice concerns

Trung Cộng bảo vệ phản ứng cúm Vũ Hán sau khi Tổ chức Y tế Thế giới và Joe Biden lên tiếng lo ngại♦️COVID-19: 11 Omicron sub-variants found in India.

Cúm Vũ Hán : 11 biến chủng phụ Omicron được tìm thấy ở Ấn Độ.♦️Putin orders weekend truce in Ukraine; Kyiv won’t take part

Putin ra lệnh đình chiến cuối tuần ở Ukraine; Kiev sẽ không tham gia♦️Germany and U.S. agree to send combat vehicles to Ukraine

Đức, Mỹ nhất trí gửi phương tiện chiến đấu tới Ukraine


https://www.reuters.com/world/europe/german-government-faces-new-calls-send-modern-tanks-ukraine-2023-01-05/

Recent Posts

See All

🟡🟡🟡NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG TUESDAY 11/07

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page