top of page

🟡🟡🟡 NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG CẬP NHẬT THỜI SỰ HOA KỲ-THẾ GIỚI TUESDAY 21/02

♦️Mysterious 1.5-meter Object Resembling “Iron Ball” Found on Japan Shore, Prompting Authorities to Close 200-Meter Area Due to Explosion Risk (VIDEO)

Vật thể bí ẩn dài 1,5 mét giống “trái cầu sắt” được tìm thấy trên bờ biển Nhật Bản, khiến các nhà chức trách phải đóng cửa khu vực 200 mét do nguy cơ phát nổ (VIDEO)

https://www.thegatewaypundit.com/2023/02/mysterious-1-5-meter-object-resembling-iron-ball-found-on-japan-shore-prompting-authorities-to-close-200-meter-area-due-to-explosion-risk/

♦️President Trump: Biden is Pushing us into World War III – Here’s How I’d Stop It

TT.Trump: Biden đang đẩy chúng ta vào Thế chiến III - Đây là cách tôi sẽ ngăn chặn điều đó

https://www.thegatewaypundit.com/2023/02/trump-biden-is-pushing-us-into-world-war-iii-heres-how-id-stop-it/

♦️In Wake Of Biden Gaffes, President Trump Calls For “Full And Complete Mental Competency Test” For Presidential Candidates

Trước các hớ hênh của Biden, TT.Trump kêu gọi “kiểm tra năng lực tinh thần đầy đủ và hoàn chỉnh” cho các ứng cử viên tổng thống

https://www.thegatewaypundit.com/2023/02/in-wake-of-biden-gaffes-trump-calls-for-full-and-complete-mental-competency-test-for-those-running-for-president/

♦️January 6 Committee Howls as Kevin McCarthy Gives Footage to Tucker Carlson

Ủy ban ngày 6 tháng 1 hú lên khi Kevin McCarthy chuyển các video ở điện Capitol ngày 6/1 cho Tucker Carlson

https://www.breitbart.com/politics/2023/02/21/january-6-committee-howls-as-kevin-mccarthy-gives-footage-to-tucker-carlson/

♦️Putin Suspends U.S. Nuclear Treaty, Tells Russians West ‘Wants to Finish Us Forever’

Putin đình chỉ Hiệp ước hạt nhân của Hoa Kỳ, nói với người Nga phương Tây 'Muốn kết liễu chúng ta mãi mãi'

https://www.breitbart.com/asia/2023/02/21/putin-suspends-u-s-nuclear-treaty-tells-russians-west-wants-to-finish-us-forever/

♦️U.S. faults Russia on arms control, will watch carefully

Mỹ đổ lỗi cho Nga về kiểm soát vũ khí, sẽ theo dõi cẩn thận

https://www.reuters.com/world/russia-announcement-new-start-deeply-unfortunate-irresponsible-blinken-2023-02-21/

♦️NATO's Stoltenberg: World more dangerous with Russia suspending START treaty

NATO's Stoltenberg: Thế giới nguy hiểm hơn khi Nga đình chỉ hiệp ước hạt nhân START

https://www.reuters.com/world/europe/natos-stoltenberg-world-more-dangerous-with-russia-suspending-start-treaty-2023-02-21/

♦️China Urges World to Stop Saying Taiwan Is Next After Ukraine

Trung Cộng kêu gọi thế giới ngừng nói Đài Loan là mục tiêu tiếp theo sau Ukraine

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-21/china-urges-world-to-stop-saying-taiwan-is-next-after-ukraine#xj4y7vzkg

♦️Chinese City Paying $73 a Month to Families for Having Third Child

Thành phố Trung Cộng trả 73 đô một tháng cho các gia đình sinh con thứ ba

https://www.breitbart.com/national-security/2023/02/20/chinese-city-paying-73-a-month-to-families-for-having-third-child/

Recent Posts

See All

♦️Top FBI Official Admits She Never Read Durham Report and Doesn’t Know Anyone at FBI Who Has Read It (Video) Quan chức hàng đầu của FBI thừa nhận bà ta chưa bao giờ đọc Báo cáo của Durham và không bi

bottom of page