top of page

🟡🟡🟡 NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG CẬP NHẬT THỜI SỰ HOA KỲ-THẾ GIỚI TUESDAY 23/12

♦️Was Obama the Architect of the FBI and Big Tech Illegal Censoring Machine?

Obama có phải là Kiến trúc sư của FBI và Máy kiểm duyệt bất hợp pháp Big Tech hay không?♦️President Trump “with Millions of votes switched, at least 17%. TRUMP WON, BIG!

TT.Trump “với Hàng triệu phiếu bầu đã chuyển đổi, ít nhất là 17%. TRUMP ĐÃ THẮNG LỚN!”♦️January 6 Committee Now Sharing Evidence with Special Counsel Jack Smith in Effort to Take Down Trump

Ủy ban ngày 6 tháng 1 hiện đang chia sẻ bằng chứng với Công tố viên đặc biệt Jack Smith trong nỗ lực hạ bệ TT.Trump♦️Democrat Urges Two Liberal Supreme Court Justices To Retire – So They Can Be Replaced By Younger Versions

Đảng Dân chủ kêu gọi hai Thẩm phán Tòa án Tối cao Dân Chủ nghỉ hưu – Để họ có thể được thay thế bằng những phiên bản trẻ tuổi hơn♦️Paris shooting: Three dead and several injured in attack

Nổ súng ở Paris: Ba người chết và nhiều người bị thương trong vụ tấn công♦️Senate backs plan to use money from seized Russian assets to aid Ukraine

Thượng viện ủng hộ kế hoạch sử dụng tiền từ các tài sản tịch thu của Nga để hỗ trợ Ukraine♦️Poland reveals details of Zelensky–Duda meeting

Ba Lan tiết lộ chi tiết về cuộc gặp Zelensky-Duda♦️Russia Losses in Ukraine Surpass 100k

Lính Nga mất mạng ở Ukraine vượt quá 100 ngàn người♦️US says Putin’s call to end war in Ukraine insincere

Mỹ nói lời kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Ukraine của Putin là không thành thật♦️North Korea has hacked $1.2 billion in crypto and other assets for its economy

Bắc Hàn đã hack 1,2 tỷ đô tiền điện tử và các tài sản khác cho nền kinh tế của mình


https://www.npr.org/2022/12/22/1144996480/crypto-hacking-north-korea-billion

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page