top of page

🟡🟡🟡 NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG CẬP NHẬT THỜI SỰ HOA KỲ-THẾ GIỚI TUESDAY 24/01

♦️BREAKING: Former Vice President Mike Pence Finds Classified Documents in His Indiana Home – Discovered Last Week

Cựu Phó Tổng thống Mike Pence Tìm thấy Tài liệu bảo Mật trong Ngôi nhà ở Indiana của ông ta - Được phát hiện vào Tuần trước♦️Pentagon preparing for Speaker McCarthy to visit Taiwan

Ngũ giác đài chuẩn bị cho Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy thăm Đài Loan♦️ Monterey Park shooter : Tran, whose name is typically Vietnamese, immigrated to the United States from China, according to a marriage certificate his ex-wife showed CNN.

Hung thủ xả súng ở Monterey Park : Ông Tran, tên thường là người Việt Nam, di cư đến Hoa Kỳ từ Trung Cộng, theo giấy chứng nhận kết hôn mà vợ cũ của anh ta cho CNN xem.♦️Families remember those slain in Monterey Park mass shooting: 'Our biggest cheerleader,' the 'life of any party'

Các gia đình tưởng nhớ những người thiệt mạng trong vụ xả súng hàng loạt ở Công viên Monterey: 'Người cổ vũ lớn nhất của chúng tôi', 'Sức sống của bất kỳ bữa tiệc nào'♦️The world wins from China’s rise, says Bill Gates

Bill Gates: Thế giới thắng nhờ sự trỗi dậy của Trung Cộng♦️Belarus leader says he has been asked to seal a non-aggression pact with Ukraine

Nhà lãnh đạo Belarus cho biết ông đã được yêu cầu ký hiệp ước không xâm lược với Ukraine♦️Zelensky shakes up Ukrainian government amid growing corruption scandal

Zelensky chấn chỉnh chính phủ Ukraine trong bối cảnh vụ bê bối tham nhũng gia tăng


Recent Posts

See All

תגובות


bottom of page