top of page

🟡🟡🟡 NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG CẬP NHẬT THỜI SỰ HOA KỲ-THẾ GIỚI TUESDAY 31/01

♦️PRESIDENT TRUMP “Fair and True Justice means NOTHING in our Country anymore. I am being hit by so many DEMOCRAT Prosecutors, LOCAL, STATE, & FEDERAL, all to keep me from “running,”

TT.Trump “Công lý thật sự và Công bằng KHÔNG CÓ NGHĨA LÝ GÌ ở Đất nước của chúng ta nữa. Tôi đang bị rất nhiều Công tố viên DÂN CHỦ, ĐỊA PHƯƠNG, TIỂU BANG và LIÊN BANG tấn công, tất cả chỉ để ngăn cản tôi “chạy đua (2024)”


https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/109784905676177772


♦️‘Playing Politics’: DOJ Rejects Some of House GOP’s Requests on Biden Documents

‘Chơi trò chính trị’: Bộ tư pháp từ chối một số yêu cầu của Hạ viện Cộng hòa đối với tài liệu của Biden♦️Oversight Chair James Comer Ready to Investigate ‘Anyone’ in Business with the Bidens

Chủ tịch Giám sát James Comer Sẵn sàng Điều tra 'Bất kỳ ai' làm ăn với gia đình Biden♦️McCarthy: 47% of Federal Workers Aren’t in Office, We’re Going to Vote to Make Them Return

McCarthy: 47% Công nhân Liên bang không ở trong Văn phòng để làm việc, Chúng tôi sẽ bỏ phiếu để khiến họ quay trở lại


https://www.breitbart.com/politics/2023/01/30/mccarthy-47-of-federal-workers-arent-in-office-were-going-to-vote-to-make-them-return/


♦️TikTok’s Chief to Testify Before Congress in March

Giám đốc của TikTok sẽ làm chứng trước Quốc hội vào tháng 3♦️China scoffs at new Czech president’s phone call with Taiwan

Trung Cộng chế giễu cuộc điện đàm của tân tổng thống Czech với Đài Loan♦️China coast guard drives away Japanese vessels from disputed waters in the East China Sea

Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Cộng đuổi tàu Nhật ra khỏi vùng biển tranh chấp ở biển Hoa Đông


https://japannews.yomiuri.co.jp/politics/defense-security/20230130-87671/


♦️Former Brazilian president Jair Bolsonaro has applied for US visa

Cựu tổng thống Brazil Jair Bolsonaro xin visa Mỹ


https://www.bbc.com/news/world-us-canada-64460747

Recent Posts

See All

🟡🟡🟡NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG TUESDAY 11/07

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page