top of page

🔵🔵🔵 NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG CẬP NHẬT THỜI SỰ HOA KỲ-THẾ GIỚI WEDNESDAY 11/01 CHIỀU/PM

♦️BREAKING: Biden Aides Find Another Batch of Classified Documents At Separate Location

Các trợ lý của Biden tìm thấy một lô tài liệu bảo mật khác ở một địa điểm riêng biệt trong văn phòng của ông ấy

https://www.thegatewaypundit.com/2023/01/breaking-biden-aides-find-another-batch-classified-documents-separate-location/

♦️FIREWORKS! Karine Jean-Pierre Spars with Peter Doocy Over How Classified Documents Ended Up in Joe Biden’s Private Office (VIDEO)

Karine Jean-Pierre thảo luận với Peter Doocy về cách các tài liệu bảo mật kết thúc nằm ở trong văn phòng riêng của Joe Biden (VIDEO)

https://www.thegatewaypundit.com/2023/01/fireworks-karine-jean-pierre-spars-peter-doocy-classified-documents-ended-joe-bidens-private-office-video/

♦️Biden’s Open Border Update: Mexican Officials Say at Least Two Illegal Aliens with Malaria Have Entered the US

Cập nhật về biên giới mở của Biden: Các quan chức Mexico cho biết ít nhất hai người nước ngoài bất hợp pháp mắc bệnh sốt rét đã vào Mỹ

https://www.thegatewaypundit.com/2023/01/bidens-open-border-update-mexican-officials-say-least-two-illegal-aliens-malaria-entered-us/

♦️Karine Jean-Pierre Says it Was a Coincidence There Were No Illegal Aliens Around During Joe Biden’s Visit to El Paso (VIDEO)

Karine Jean-Pierre nói rằng đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi Không có người nhập cư bất hợp pháp nào ở xung quanh trong chuyến thăm của Joe Biden tới El Paso (VIDEO)

https://www.thegatewaypundit.com/2023/01/karine-jean-pierre-says-coincidence-no-illegal-aliens-around-joe-bidens-visit-el-paso-video/

♦️Computer breakdown sows chaos across US air travel system

Trục trặc máy tính gây hỗn loạn khắp hệ thống du lịch hàng không Hoa Kỳ

https://apnews.com/article/flight-delays-us-faa-updates-5805d15f520de8eadf52abb7b170487f

Recent Posts

See All
bottom of page