top of page

🟡🟡🟡 NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG CẬP NHẬT THỜI SỰ HOA KỲ-THẾ GIỚI WEDNESDAY 11/01 SÁNG/AM

♦️“I Don’t Know What’s In the Documents” – Biden Says He Was “Surprised” to Learn Classified Materials Were Stored at Penn Biden Center (VIDEO)

“Tôi không biết có gì trong các tài liệu” - Biden nói rằng ông ấy “ngạc nhiên” khi biết các tài liệu mật được lưu trữ tại Trung tâm Penn Biden (VIDEO)

https://www.thegatewaypundit.com/2023/01/dont-know-documents-biden-says-surprised-learn-classified-materials-stored-penn-biden-center-video/

♦️House Passes Resolution Creating Committee to Investigate China and Biden

Hạ viện thông qua nghị quyết thành lập Ủy ban điều tra Trung Cộng và Biden

https://www.thegatewaypundit.com/2023/01/house-passes-resolution-creating-committee-investigate-china/

♦️President Trump “CONGRATULATIONS to Sarah Huckabee Sanders on being sworn in today as the first female Governor of the GREAT STATE of ARKANSAS”

TT.Trump “CHÚC MỪNG Sarah Huckabee Sanders hôm nay đã tuyên thệ nhậm chức với tư cách là nữ Thống đốc đầu tiên của TIỂU BANG ARKANSAS”

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/109667461793981433

♦️HUGE: Matt Gaetz Reveals Republicans Will Release the 14,000 Hours of J6 Tapes That Have Been Hidden (VIDEO)

Matt Gaetz tiết lộ Đảng Cộng hòa sẽ phát hành 14.000 giờ băng video ngày 6 tháng 1 đã bị che dấu (VIDEO)

https://www.thegatewaypundit.com/2023/01/huge-matt-gaetz-reveals-republicans-will-release-14000-hours-j6-tapes-hidden-video/

♦️EXCLUSIVE: China Upped Its Donations to the Biden Center 400% with $50M in Donations After Biden Announced his Campaign

ĐỘC QUYỀN: Trung Cộng đã tăng 400% số tiền quyên góp cho Trung tâm Biden với 50 triệu đô tiền quyên góp sau khi Biden công bố chiến dịch tranh cử của mình

https://www.thegatewaypundit.com/2023/01/exclusive-china-upped-donations-biden-center-400-50m-donations-biden-announced-campaign/

♦️More Lies: Biden Falsely Claimed in 2018: “I Don’t Have Access to Classified Information” – While Top-Secret Docs on Ukraine Were Illegally Stored in His Private Office (VIDEO)

Nhiều lời nói dối hơn: Biden đã khai man vào năm 2018: “Tôi không có quyền truy cập vào thông tin mật” – Trong khi các tài liệu tối tuyệt mật về Ukraine được lưu trữ bất hợp pháp trong văn phòng riêng của ông ấy (VIDEO)

https://www.thegatewaypundit.com/2023/01/lies-biden-falsely-claimed-2018-dont-access-classified-information-top-secret-docs-ukraine-illegally-stored-private-office-video/

♦️Ukrainian Troops Headed to U.S. for Patriot Missile Training

Quân đội Ukraine tới Hoa Kỳ để huấn luyện hoả tiễn Patriot

https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3264235/ukrainian-troops-headed-to-us-for-patriot-missile-training/

♦️Zelensky Strips Putin Ally of Ukrainian Citizenship

Zelensky tước quyền công dân Ukraine của đồng minh Putin

https://www.newsweek.com/volodymyr-zelensky-strips-vladimir-putin-ally-viktor-medvedchuk-ukrainian-citizenship-1772829

♦️German minister promises Ukraine weapons, EU accession help on surprise trip

Bộ trưởng Đức hứa cung cấp vũ khí cho Ukraine, giúp gia nhập EU trong chuyến công du bất ngờ

https://www.reuters.com/world/europe/german-minister-promises-weapons-eu-accession-help-surprise-ukraine-trip-2023-01-10/

♦️China imposes transit curbs for S.Korea, Japan in growing COVID spat

Trung Cộng áp đặt các hạn chế quá cảnh đối với Nam Hàn, Nhật Bản trong cuộc tranh chấp cúm Vũ Hán ngày càng gia tăng

https://www.reuters.com/world/china/china-defends-its-retaliation-against-south-korea-japan-covid-curbs-2023-01-11/

Recent Posts

See All

♦️Top FBI Official Admits She Never Read Durham Report and Doesn’t Know Anyone at FBI Who Has Read It (Video) Quan chức hàng đầu của FBI thừa nhận bà ta chưa bao giờ đọc Báo cáo của Durham và không bi

bottom of page