top of page

🔵🔵🔵NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG CẬP NHẬT THỜI SỰ TỐI/PM MONDAY 13/02

♦️WHITE HOUSE accused Beijing of operating a "balloon programme for intelligence collection" that has ties to the Chinese military and was not detected during the Trump administration.

TOÀ BẠCH ỐC cáo buộc Bắc Kinh vận hành một "chương trình thu thập thông tin tình báo bằng khinh khí cầu" có quan hệ với quân đội Trung Cộng và không bị phát hiện dưới thời chính quyền Trump.♦️WH: No 'Aliens' or 'Extraterrestrial Activity' With These UFOs

Toà bạch ốc : Không có 'Người ngoài hành tinh' hay 'Hoạt động ngoài trái đất' với những UFO này♦️Rep. Comer Wants Inquiry Into 'Bizarre' Secret Service-Hunter Biden Dynamic

Dân biểu Comer muốn điều tra về Hunter liên quan đến cơ quan mật vụ 'kỳ lạ'♦️McCarthy, GOP House Members to Visit Southern Border

McCarthy, các thành viên của Đảng cộng hoà Hạ viện sẽ đến thăm Biên giới phía Nam♦️President Trump “Because the Super Bowl was held in Arizona, the results of the game, will not be known for at least 4 weeks.”

TT.Trump “Vì Super Bowl được tổ chức ở Arizona nên kết quả của trận đấu sẽ không được biết trong ít nhất 4 tuần.”♦️White House defends decision to shoot down flying objects

Toà bạch ốc biện minh cho việc quyết định bắn hạ vật thể bay♦️Russian forces bombard Ukraine's Bakhmut in major new offensive, NATO chief says

Lực lượng Nga bắn phá Bakhmut của Ukraine trong cuộc tấn công lớn mới, người đứng đầu NATO nói♦️New Zealand declares rare national emergency after massive storm

New Zealand ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia hiếm gặp sau bão lớn♦️North Korea orders residents with same name as Kim Jong Un's daughter to change it: report

Bắc Hàn ra lệnh cho những người trùng tên với con gái Kim Jong Un đổi tên: báo cáo cho biết


https://www.foxnews.com/world/north-korea-orders-residents-same-name-kim-jong-uns-daughter-change-report


Recent Posts

See All

🟡🟡🟡NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG TUESDAY 11/07

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

Comments


bottom of page