top of page

🔵🔵🔵NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG CHIỀU/PM

♦️The New York Times reported A grand jury in New York has indicted President Donald Trump

New York Times đưa tin Đại bồi thẩm đoàn ở New York đã truy tố Tổng thống Donald Trump

https://www.breitbart.com/politics/2023/03/30/report-new-york-grand-jury-indicts-donald-trump/

♦️BREAKING: Trump Expected to Surrender to Manhattan DA’s Office Early Next Week

BREAKING: TT.Trump dự kiến ​​sẽ đầu hàng Văn phòng biện lý quận của Manhattan vào đầu tuần tới

https://www.thegatewaypundit.com/2023/03/breaking-trump-expected-to-surrender-to-manhattan-das-office-early-next-week/

♦️LEAK: Manhattan Prosecutors Digging Into Trump ‘Hush Payment’ to Playboy Centerfold Karen McDougal

TIẾT LỘ : Các công tố viên Manhattan khai thác TT.Trump 'Thanh toán tiền bịt miệng ' cho Playboy Centerfold Karen McDougal

https://www.thegatewaypundit.com/2023/03/leak-manhattan-prosecutors-digging-into-trump-hush-payment-to-playboy-centerfold-karen-mcdougal/


Recent Posts

See All

♦️Top FBI Official Admits She Never Read Durham Report and Doesn’t Know Anyone at FBI Who Has Read It (Video) Quan chức hàng đầu của FBI thừa nhận bà ta chưa bao giờ đọc Báo cáo của Durham và không bi

bottom of page