top of page

🔵🔵🔵NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG CHIỀU/PM

♦️The New York Times reported A grand jury in New York has indicted President Donald Trump

New York Times đưa tin Đại bồi thẩm đoàn ở New York đã truy tố Tổng thống Donald Trump♦️BREAKING: Trump Expected to Surrender to Manhattan DA’s Office Early Next Week

BREAKING: TT.Trump dự kiến ​​sẽ đầu hàng Văn phòng biện lý quận của Manhattan vào đầu tuần tới♦️LEAK: Manhattan Prosecutors Digging Into Trump ‘Hush Payment’ to Playboy Centerfold Karen McDougal

TIẾT LỘ : Các công tố viên Manhattan khai thác TT.Trump 'Thanh toán tiền bịt miệng ' cho Playboy Centerfold Karen McDougal
Recent Posts

See All

🟡🟡🟡NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG TUESDAY 11/07

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

Comments


bottom of page