top of page

🔵🔵🔵NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG CHIỀU/PM FRIDAY 07/07

♦️LEAK: Jack Smith Digs Into Trump Oval Office Meeting in Final Days of Presidency

Tiết lộ : Jack Smith đào sâu vào cuộc họp ở Phòng Bầu dục của TT.Trump trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống

https://www.thegatewaypundit.com/2023/07/leak-jack-smith-digs-trump-oval-office-meeting/

♦️President Trump valet Walt Nauta pleads not guilty in classified documents case

Người hầu của TT.Trump Walt Nauta không nhận tội trong vụ tài liệu mật

https://www.breitbart.com/news/trump-aide-pleads-not-guilty-in-secret-docs-case-2/

♦️White House Refuses to Say Whether or Not Cocaine Belonged to Joe or Hunter Biden

Toà bạch ốc từ chối nói ma túy Cocaine thuộc về Joe hay Hunter Biden

https://www.breitbart.com/politics/2023/07/06/white-house-refuses-say-whether-not-cocaine-belonged-joe-hunter-biden/

♦️“A Shameful Moment in White House History” – Oversight Chair James Comer Demands Briefing on Joe Biden’s White House Cocaine Scandal

“Một khoảnh khắc đáng xấu hổ trong lịch sử Toà Bạch Ốc ” – Chủ tịch Giám sát James Comer yêu cầu báo cáo tóm tắt về Vụ bê bối ma túy tại Tào Bạch Ốc của Joe Biden

https://www.thegatewaypundit.com/2023/07/shameful-moment-white-house-history-oversight-chair-james/#disqus_thread

♦️MSNBC: Cocaine Was Found in a ‘Limited Access Place’ Near the WH Situation Room — ‘Average People Just Can’t Get In There’

MSNBC: Cocaine được tìm thấy ở 'Địa điểm hạn chế tiếp cận' Gần Phòng Situation - 'Người bình thường không thể vào đó'

https://www.breitbart.com/politics/2023/07/07/msnbc-cocaine-was-found-in-a-limited-access-place-near-the-wh-situation-room-average-people-just-cant-get-in-there/

♦️China's Saboteurs Are Coming to America

Những kẻ phá hoại của Trung Cộng đang đến Mỹ

https://www.gatestoneinstitute.org/19757/china-saboteurs-us

♦️Germany opposes sending cluster munitions to Ukraine, minister says

Bộ trưởng Đức phản đối gửi bom chùm tới Ukraine

https://www.reuters.com/world/europe/germany-opposes-sending-cluster-munitions-ukraine-minister-says-2023-07-07/

♦️Ukraine asks to join CPTPP trade pact

Ukraine đề nghị tham gia hiệp định thương mại CPTPP

https://www.reuters.com/world/ukraine-has-requested-join-cptpp-trade-pact-japan-minister-says-2023-07-07/

Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page