top of page

🔵🔵🔵NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG CHIỀU/PM FRIDAY 07/07

♦️LEAK: Jack Smith Digs Into Trump Oval Office Meeting in Final Days of Presidency

Tiết lộ : Jack Smith đào sâu vào cuộc họp ở Phòng Bầu dục của TT.Trump trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống♦️President Trump valet Walt Nauta pleads not guilty in classified documents case

Người hầu của TT.Trump Walt Nauta không nhận tội trong vụ tài liệu mật♦️White House Refuses to Say Whether or Not Cocaine Belonged to Joe or Hunter Biden

Toà bạch ốc từ chối nói ma túy Cocaine thuộc về Joe hay Hunter Biden♦️“A Shameful Moment in White House History” – Oversight Chair James Comer Demands Briefing on Joe Biden’s White House Cocaine Scandal

“Một khoảnh khắc đáng xấu hổ trong lịch sử Toà Bạch Ốc ” – Chủ tịch Giám sát James Comer yêu cầu báo cáo tóm tắt về Vụ bê bối ma túy tại Tào Bạch Ốc của Joe Biden♦️MSNBC: Cocaine Was Found in a ‘Limited Access Place’ Near the WH Situation Room — ‘Average People Just Can’t Get In There’

MSNBC: Cocaine được tìm thấy ở 'Địa điểm hạn chế tiếp cận' Gần Phòng Situation - 'Người bình thường không thể vào đó'♦️China's Saboteurs Are Coming to America

Những kẻ phá hoại của Trung Cộng đang đến Mỹ♦️Germany opposes sending cluster munitions to Ukraine, minister says

Bộ trưởng Đức phản đối gửi bom chùm tới Ukraine♦️Ukraine asks to join CPTPP trade pact

Ukraine đề nghị tham gia hiệp định thương mại CPTPP


Recent Posts

See All

🟡🟡🟡NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG TUESDAY 11/07

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

Bình luận


bottom of page