top of page

🔵🔵🔵NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG CHIỀU/PM FRIDAY 10/03

♦️Special Counsel Jack Smith Targets Trump Lawyer, Will Ask Obama Judge to Reject Trump’s Privilege Claims in Classified Documents Case

Luật sư đặc biệt Jack Smith nhắm mục tiêu Luật sư của TT.Trump, sẽ yêu cầu thẩm phán của Obama từ chối các yêu cầu đặc quyền của TT.Trump trong vụ án tài liệu mật

https://www.thegatewaypundit.com/2023/03/special-counsel-jack-smith-targets-trump-lawyer-will-ask-obama-judge-to-reject-trumps-privilege-claims-in-classified-documents-case/

♦️House Republicans Launch Investigation Into January 6 Committee

Đảng Cộng hòa Hạ viện bắt đầu cuộc điều tra Ủy ban ngày 6 tháng 1

https://www.thegatewaypundit.com/2023/03/house-republicans-launch-investigation-into-january-6-committee/

♦️Trump Attorney Jenna Ellis Suffers Through Colorado Struggle Session over Statements She Made Following 2020 Election – But Will Keep Her Law License

Luật sư của TT.Trump, Jenna Ellis, phải chịu đựng trong Phiên đấu tranh ở Colorado về những Tuyên bố mà Cô ấy đưa ra sau Cuộc bầu cử năm 2020 - Nhưng sẽ Giữ được Giấy phép Hành nghề Luật sư của Cô ấy

https://www.thegatewaypundit.com/2023/03/trump-attorney-jenna-ellis-suffers-through-colorado-stuggle-session-over-statements-she-made-following-2020-election-but-will-keep-her-law-license/

♦️Biden's budget proposal would reduce the federal deficit by nearly $3 trillion over the next decade

Đề xuất ngân sách của Biden sẽ giảm thâm hụt liên bang gần 3 ngàn tỷ đô trong thiên kỷ tới

https://www.theepochtimes.com/bidens-budget-plan-would-raise-taxes-cut-deficits-by-3-trillion-invest-in-america_5111257.html

♦️Budget of the U.S. Government Fiscal Year 2024

Ngân sách của Chính phủ Hoa Kỳ Năm tài chính 2024

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2023/03/budget_fy2024.pdf

♦️Canada police probe alleged Chinese 'police stations' in Montreal

Cảnh sát Canada điều tra cáo buộc 'đồn cảnh sát' Trung Cộng ở Montréal

https://www.reuters.com/world/americas/canada-police-probe-alleged-chinese-police-stations-montreal-2023-03-09/

♦️Russia imposes sanctions on 144 citizens of Baltic states

Nga trừng phạt 144 công dân các nước vùng Baltic

https://www.reuters.com/world/europe/russia-imposes-sanctions-144-citizens-baltic-states-2023-03-09/

♦️Italy shaken by earthquake close to city of Perugia

Italy rung chuyển vì động đất gần thành phố Perugia

https://www.reuters.com/business/environment/magnitude-5-earthquake-strikes-central-italy-emsc-2023-03-09/

Recent Posts

See All
bottom of page